دیدید بهضی از آدما خیلی نارسیستن؟
اینجا توضیحشه
ولی من سعی میکنم نباشم و چون در واقع نیستم سوال میپرسم تا نظر دیگران رو بدونم
دایره "دیگران" برای من متاسفانه محدوده
و حتی شده سوالم رو طوری پیچوندم و طوری پرسیدم اونم جایی که احتمالا نباید بپرسم تا ببینم بقیه تقریبا چطور فکر میکنن
سوال فعلی اینه

آیا برگردوندن هدیه کار نادرستیه؟
با فرض اینکه هر اتفاقی ممکنه افتاه باشه پاسخ بدید
و این رو هم بگید که در چه حالتی این حق و مجوز رو به خودتون میدید که این کارتون درسته

+ میدونم از نظر اخلاقی درست نیست این کار ولی اینطور فرض کنید که فرد مورد نظر در حقتون اجحاف کرده... مثلا!
و این اجحاف هم از نظر شماست شاید از نظر اون نیست.

منتظر پاسخ های شما به صورت شناسا، ناشناس، با کبوتر، با دود و سایر اقلام ارتباطی میباشم:)