انقدر برای به دست آوردن چیزی ندویین که وقتی بهش رسیدین خسته و بی‌حال و بی حوصله باشید که توانایی لذت بردن رو نداشته باشید!


+یه جمعی از خیلی خسته ها اینجاست!

++یه مدته ول کردم خودمو، مثل روی آب خوابیدن، ببینم کجا میبرتمون، شاید زندگی همین بوده:/